Het andere leidershandboek
menu
.
.
Dit is een samenvatting van de praktijk in de Scouting Academy, aangevuld met eigen ervaring. Het is ook geschikt als basiscursus voor beginnende leiders. De praktijkbegeleider van de groep zal de modules aftekenen als ze vind dat de leider het in de praktijk goed toepast.
1   Spelvisie SCOUTS en de activiteitengebieden
2   Scouting   historie, methode, organisatie en scoutfit   (Scouting in de Samenleving)
3   Scouting Academy
4   Leeftijdskenmerken   en ADHD en Autisme
5   Activiteiten wensen en spelideeen    opgenomen in 6
6   Programmeren   inclusief 5 en 11. 
7   Omgaan met leden (Motivatietechnieken en groepsproces)   inclusief 12
8   Veiligheid
9   Presenteren en uitleggen van activiteiten
10   Gewenst gedrag
11   Evalueren   opgenomen in 6
12   Gespreks- en overlegvaardigheden   opgenomen in module 7
 
.